Coachutbildning
Inner & Outer Management


Coach- och Ledarkompetenser

Coach- och Ledarkompetenser i din organisation

Lite mer, lite djupare - med mycket praktisk tillämpning

Lär dig coacha utifrån helhetstänkande som gynnar utveckling och varaktig resultat
IOM, Inner and Outer Management, är en gedigen och unik coach- och ledarutbildning för dig om vill utvecklas i din chefs- och ledarroll, och som människa.
Oberoende av hur mycket erfarenhet du redan har av att arbeta med människor och att coacha, så får du i denna coachutbildning möjlighet att träna upp dina kommunikations- och coachfärdigheter till en helt ny nivå. Förutom att lära verktyg, ramverk och coachfärdigheter så fokuserar utbildningen också på ledaren, coachens egen självkännedom, sätt att vara, sätt att interagera och respondera till den coachade. De nya färdigheterna kan då också utvecklas inifrån och ut och bli genuina och autentiska.


Välkommen med din intresseanmälan
Du är välkommen att kontakta Eva Kara Posse för att boka tid för ytterligare information.
eva.kara.posse@corecode.se, 073 350 39 08.
Eller via kursbokning@corecode.se


Coachande ledar/chef och coachande förhållningssätt

Oavsett om du är ny eller senior chef, ledare eller annan nyckelperson - så får du genom klargörande konkreta verktyg och insiktshöjande och kraftfulla övningar möjlighet att bygga och vidareutveckla din självkännedom, din förmåga och färdighet att coacha och att stötta andra människor att växa och utvecklas i olika sammanhang.
Med coachande ledarskap kan samarbete, samspel och arbetsglädje öka, samtidigt som verksamheten blir tydligare och effektivare.

Lär dig genom en aktiv läroprocess
Du lär dig genom aktivt praktiskt deltagande utifrån tre roller- den som coachar, den som blir coachad och som feedbackperson. Träningen är starkt interaktiv med inslag av reflektion och egna studier. Tonvikten ligger på det praktiska utövandet, inkl egen upplevelse och förståelse.
Vi har valt att utbilda genom en kombination av både kursdagar och teleklasser och med täta mellanrum vilket gör att du enklare och kraftfullare kan vara kvar och vara aktiv i läroprocessen.
Hemuppgifter mellan utbildningstillfällena är betydande och består mest av praktiserande men också av teoretiska inslag.

Professionell och personlig utveckling hand i hand
När du deltar i denna coach- och ledarutbildning, så förutom att du genomgår en professionell utbildning, så ger du dig också in på en personlig resa.
Genom coachning och feedback från både kursledning och kursdeltagare ökar dina insikter och lärdomar om dig själv, både som coachande chef/ledare, coach och som person. Ökat självmedvetande, kärnfullt agerande och självkänsla förbättrar avsevärt dina möjligheter att bli en riktigt bra coachande ledare och coach.
Du utvecklar ditt självledarskap och ditt sätt att professionellt coacha, leda och guida andra.

Utbildningen grundas på och utbildar i enlighet med ICF International Coach Federation´s yrkesmässiga standard, etiska regler och kärnkompetenser. Denna coachutbildning har genomförts kontinuerligt i Sverige sedan 2003.

    Mer om
    Inner & Outer Management

Trygghet i coachrollen och coachande ledarskapet
 Tydligare och effektivare kommunikation
Ökad självinsikt, självkänsla och självförtroende
 Från ord till handling – och att skapa nya vanor
 Konkreta verktyg att jobba med andra – och dig själv
 Ökad kreativitet, egenansvar, framåtskridande och hållbart resultat
 Får människor och organisation att växa
 

Utbildningsform

Vanligt format:
Heldagar kombinerat med teleklasser
Exempelvis 2 + 2 + 1 + 1 + 2 dagar
och 6 teleklasser

Individuell förberedande coachningsession
före utbildningens start.

Uppföljningsdag
en-två månader efter utbildningens slut.

Grupp om 8-16 personer

Önskar du mer information
kontakta utbildningens huvudlärare
Eva Kara Posse
eva.kara.posse@corecode.se
073 350 39 08
eller
kursbokning@corecode.se
CoreCode 0140 770 400

Läs mer på www.innerandouter.com