UGL kurser feedback

UGL kurser och feedback.

 

Vi har under många år anordnat UGL kurser och är sedan 20 år tillbaka en av Sveriges största leverantörer av UGL.

 

Här nedan har vi samlat ihop feedback från ett antal deltagare från våren 2023 på våra UGL kurser:

 

De har svarat på frågan ”Vad har du upplevt som mest värdefullt med UGL kursen?”

 

 • Att vi i gruppen har fått utforma väldigt mycket efter vad som passat just oss. Det har varit viktigt.
 • Att få arbeta ”värka fram” resultat med få inspel från handledarna, det har varit roligt och viktigt.
 • Det är mycket men mest att jag har insett att även jag har saker att arbeta med.
 • Jag har fått pusha mig själv. Tagit mig utanför min komfortzon och fått inspel till fortsatt utveckling.
 • Feedbacken som gav mig en bekräftelse om att mina mål och verktyg mottagits bra av mig.
 • Insikter och hur jag fått en ny bild av mitt verkliga jag. Då den feedback jag fått stämmer väl överens med mitt ideala jag.
 • UGL kursen har ökat min medvetenhet kring mig som person och ledare vilket gjort det enklare för mig att identifiera det som jag verkligen behöver träna på. Jag har fått värdefull kunskap och flera verktyg med mig från UGL att fortsätta min utveckling.
 • Tydliggörandet av gruppdynamiska processer
 • Feedback och att se gruppens ökande tillit till varandra
 • Hur gruppen byggs från flera individer och att få se grupputvecklingen
 • Jag fått bättre syn på mig själv och hur jag uppfattas av andra
 • Att den är upplevelsebaserad. Reflektionen har gett kursen ett djupare plan
 • Mina upplevelser och feedback och att kursmaterialet känns värdefullt för framtiden
 • De utmanande uppgifterna och oförutsägbarheten i gruppen som ledde till viktiga insikter
 • Att man lever i gruppen och får uppleva teorin i praktiken. Behovet av ledarskap och hur viktigt det är med HUR
 • Kunna se de små men viktiga nyanserna som gör gruppen välfungerande
 • Många olika personligheter som gett mig nya perspektiv
 • UGL kursen har inneburit att jag har fått lära mig mycket om mig själv
 • Nya lärdomar om mig själv och att man inte kan trycka in alla i samma mall
 • Mycket självinsikt och lärande om gruppdynamik. Förståelse för ledarskap
 • Tid till reflektion, ugl kursen har varit ett nyttigt avbrott i vardagen
 • Feedback och övningar och torsdagens teori och praktik som knöt ihop säcken
 • Att förstå grupprocesser/gruppdynamik bättre. Att sätta ord på olika arbetssituationer och processer i grupp.
 • Att förstå hur en grupp fungerar och att det hela tiden förändras och att förstå min rolls betydelse i en grupp
 • UGL kursen är ett bra verktyg för egen reflektion och utveckling
 • Att förstå behovet av ledarskap och förstå gruppdynamik
 • Fått flertalet aha upplevelser under UGL kursen samt bekräftelse i mina ledarskapsegenskaper
 • Att det är upplevelsebaserat varvat med teori
 • Konkreta modeller som var lätta att förstå och dra slutsatser av i gruppens utveckling