Vad är UGL?

 

 • Det är en ledarskapskurs som har funnits i Sverige sedan början av 80-talet och som återkommande uppdateras så att den ständigt motsvarar dagens forskning, rön och krav på teorier och modeller.
 • Det är en upplevelse tillsammans med för dig nya personer med möjlighet att utforska grupputveckling och ledarbeteenden i en grupp som utvecklas.
 • Det är en välfylld verktygslåda med uppgifter, teorier och modeller som inbjuder till reflektion och lärande som är användbart för dig som ledare och gruppmedlem.
 • Det hålls samman av teorier som beskriver faktorer viktiga för individ-, och grupputveckling och framgångsrika ledarbeteenden för att möta behov på individ- och gruppnivå.
 • Det är en engagerande vecka fylld av uppgifter och reflektion som hjälper dig att förstå och förhålla dig till individer och grupper för att bidra till utveckling och resultat.

Att gå en UGL kurs är en stark och lärorik upplevelse och erbjuder verktyg och en miljö att utforska vad som påverkar dig och hur du påverkar när grupper utvecklas.

Grundläggande delar i kursen är förmågan att kommunicera direkt och klart och att förstå konflikters betydelse för relations- och grupputveckling. (Med konflikter menas här individuella behov som krockar/konfliktar med andras behov)

Verktygslådan

 • Träning på att ta emot och ge utvecklande feedback
 • Träning i att skapa miljöer där feedback efterfrågas
 • Träna på coachande samtal och aktivt lyssnande
 • Se och förstå hur normer och värderingar påverkar beteenden
 • Förstå och träna på ledarbeteenden som är gynnsamma för både individ och grupp
 • Träna beslutsfattning i grupp för att hitta modeller där allas kompetenser tillvaratas
 • Utforska och förstå viktiga gruppdynamiska faktorer
 • Förstå drivkrafter bakom beteenden och hur de påverkar systemet gruppen
 • En handlingsplan för att sätta igång/fortsätta utvecklingen i min vardag på jobbet

UGL kursen pågår under 5 dagar på internat i en grupp där du inte känner eller har förkunskaper om de andra deltagarna och leds av två certifierade handledare.

Vi ställer högre krav på våra handledare än andra arrangörer vilket innebär att de har gått både en THE (The Human Element) och en JGL (Jämställdhet-Genus-Ledarskap) kurs för att ha värdefulla verktyg med sig för att stödja dig och gruppen i lärandet och i sin utveckling.

Hos oss på CoreCode erbjuder vi efter kursen Mebook under sex månader som ett stöd för fortsätt lärande och utveckling.