IL - Indirekt Ledarskap

IL - Indirekt Ledarskap

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig från det direkta ledarskapet. Förutom det fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

IL - Indirekt Ledarskap - att leda genom andra

Tillsamman med Gällöfsta Perlan arrangerar vi en kurs för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Utbildningen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer, såväl inom privata näringslivet som statlig och kommunla verksamhet. Du ska ha erfarenhet av indirekt ledarskap, det vill säga minst två organisatoriska nivåer under dig. Utbildningen passar även för dig som finns i en stabsbefattning, t ex HR - eller ekonomichef.

Indirekt Ledarskap

 Att vara förebild
 Det egna indirekta ledarskapet
 Ledningsgruppens roll
 Interaktion på flera nivåer
 Att kommunicera beslut

Indirekt Ledarskap

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-09 Kungsängen: Gällofsta: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation
2024-11-28 Kungsängen: Gällofsta: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation