Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-12-11 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström 0 Boka Kursinformation
2023-12-11 Skåne: Hovs Hallar Lhinn Holmbergh , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2024-01-15 Stockholm: Bommersvik Kristina Börjeson , Fredrik Nilsson 4 Boka Kursinformation
2024-01-15 Skåne: Hovs Hallar Lucia Grimaldi , Henrik Andersson 0 Boka Kursinformation
2024-02-05 Skåne: Hovs Hallar Maria Bomberg , Kurt Karlsson 5 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-04 Stockholm: Bommersvik Eva Stenby Carlsen , Ricard Olsson 5 Boka Kursinformation
2024-04-08 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Vivianne Thomsson 9 Boka Kursinformation
2024-05-13 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2024-06-24 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 9 Boka Kursinformation
2024-09-16 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-19 : Stockholms regionen Emma Rosqvist , Inna Saxe 6 Boka Kursinformation
2024-05-14 Skåne: Hovs Hallar Inna Saxe 12 Boka Kursinformation
2024-11-12 : Stockholms regionen Emma Rosqvist , Inna Saxe 12 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-19 Stockholm: Bommersvik Jenny Stridsman 12 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-02-21 : Stockholms regionen CoreCode 9 Boka Kursinformation
2024-03-06 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 11 Boka Kursinformation
2024-05-13 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2024-06-24 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 12 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-12-11 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 0 Boka Kursinformation
2024-02-12 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 2 Boka Kursinformation
2024-04-08 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation
2024-05-20 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation
2024-07-01 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-02-29 : Interaktiv online Kurt Karlsson , Michael Szendof Carlsson , Inna Saxe 12 Boka Kursinformation
2024-04-22 : Stockholms regionen Michael Szendof Carlsson 12 Boka Kursinformation
2024-06-17 Skåne: Marina Plaza Kurt Karlsson 12 Boka Kursinformation

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Hållbart Medarbetarskap onlineutb

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

The Human Element in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.