Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med ett utvecklande ledarskap som har förmåga att se behoven hos både individer och organisation, för att kunna höja både prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad och som håller högsta kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär att våra egna konsulter har bred och djup kompetens och att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-07-01 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist , Petra Thomassen 12 Boka Kursinformation
2024-07-01 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Eva Selleck 4 Boka Kursinformation
2024-07-01 Mullsjö: Hotell Björkhaga CoreCode 0 Boka Kursinformation
2024-08-19 Stockholm: Bommersvik Anneli Nilsson , Michael Szendof Carlsson 9 Boka Kursinformation
2024-08-19 Skåne: Hovs Hallar Jan Ryde , Stefan Hagslätt 4 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-16 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2024-10-14 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Eva Stenby Carlsen 10 Boka Kursinformation
2024-11-04 Stockholm: Bommersvik, Södermanland Magdalena Helander , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation
2024-11-25 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 9 Boka Kursinformation
2025-03-10 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-10-01 Skåne: Hovs Hallar Inna Saxe , Emma Rosqvist 5 Boka Kursinformation
2024-11-26 : Stockholms regionen Emma Rosqvist , Inna Saxe 12 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-11 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Pernilla Lovén 12 Boka Kursinformation

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-09 Kungsängen: Gällofsta: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation
2024-11-28 Kungsängen: Gällofsta: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-25 Stockholm: Bommersvik, Södermanland Josi Lundin 10 Boka Kursinformation
2024-10-21 Skåne: Hovs Hallar Christer Thornblad 8 Boka Kursinformation
2024-11-11 : Stockholms regionen Josi Lundin 10 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-07-01 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 11 Boka Kursinformation
2024-08-19 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2024-09-30 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2024-11-04 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2024-12-09 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-13 : Interaktiv online Inna Saxe , Kurt Karlsson 5 Boka Kursinformation
2024-10-04 Halmstad: TEK lokal på Slottsmöllan 10B, Halmstad Inna Saxe , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation
2024-10-10 : Stockholms regionen Michael Szendof Carlsson , Inna Saxe 12 Boka Kursinformation

The Inner Core

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-08-16 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2025-08-24 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 20 Boka Kursinformation

The Human Element in English

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2025-06-09 Skåne: Hovs Hallar Magdalena Helander , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation