Främja ett inkuderande arbetsklimat

Inkluderande hantering av sexuella trakasserier

  • Skapar trygga och hälsofrämjande arbetsplatser
  • Underlättar att rekrytera och behålla den skarpaste kompetensen; varumärket stärks
  • Hjälper chefer (och medarbetare!) att våga och välja att agera mot oönskade beteenden

Att ha korrekt kunskap om vad sexuella trakasserier är hjälper mig som chef och ledare att också agera korrekt. Dels behöver jag förstå vad lagen kräver, dels få redskap att bryta oönskade beteenden och främja de önskade. Ökad kompetens för att agera mot trakasserier och för en god arbetsplats ger även bränsle till att på arbetsplatsen samtala om hur vi vill ha det och skapa engagemang och ansvarstagande för det gemensamma. Ett ökat ansvar från både chefer och medarbetare skapar lätthet i kommunikationen och samarbetet, samt främjar ett tryggt och välmående arbetsklimat.


Förebyggande workshop

CoreCode utbildar både chefer och medarbetare i att samskapa en trygg, hälsofrämjande och inkluderande arbetsplats. Under kursen går vi igenom lagen, signaler på att det förekommer sexuella trakasserier och/eller andra oönskade beteenden. Kursen är intensiv, praktisk och du får direkt med dig användbara arbetssätt och redskap.
 

Fördjupad kunskap om praktisk jämställdhet

CoreCode erbjuder både öppna och anpassade JGL-utbildningar. JGL/Jämställdhet Genus Ledarskap är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept, framtaget och utvecklat av Sveriges främsta forskare och experter inom området.  Läs mer här
 

Chefs- & ledarstöd – vi hjälper för att du ska kunna själv

CoreCode erbjuder stöd tills du kan själv. Med hjälp av våra genusspecialiserade samarbetspartners hjälper vi dig att bli riktigt kompetent att arbeta i vardagen med och för en inkluderande arbetsplats.

Tillitsbaserade affärer och relationer


Relaterade tjänster

CoreCode erbjuder, tillsammans med sina samarbetspartners, andra relaterade tjänster.
Här är ett urval, vi berättar gärna mer!

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM + diskrimineringslagen = a perfect match!
  • Ledarskap
  • Medarbetarskap
  • Hållbara organisationer – hållbara människor
  • Konflikthanteringens ABC
  • Utbildning

Vill du veta mer..

..om "Främja ett inkluderande arbetsklimat och inkluderande hantering av sexuella trakasserier"
är du välkommen att ta kontakt med vår samarbetspartner Magdalena Helander på Simplify Act
info(snabel-a)simplify-act.se
+46 703967767
simplify-act.se