Interkulturell kompetens

En interaktiv utbildning online

Interkulturell kompetens

för att möta allt högre krav på att hantera ökad globalisering

Interaktiv utbildning online under 3 träffar à 2 timmar, sammanlagt 6 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer. Grupperna är max 8 personer, alla hör alla och kan även välja att se varandra. Utbildningen anpassas till deltagarnas arbetssituation med hjälp av en kort enkät till alla anmälda.
Exempel på frågeställningar som vi har arbetat med:

  • Hur får jag mina utländska kontakter att hålla deadlines?
  • Hur blir vi mer tydliga och får större genomslag i internationella sammanhang?
  • Hur hanterar vi samarbetssvårigheter mellan personer med olika kulturella bakgrunder?

Kursen ger dig en djupare förståelse för konkreta konsekvenser av de kulturskillnader som påverkar just ditt arbete, samt en verktygslåda för att framgångsrikt leda, samverka och kommunicera internationellt och interkulturellt. Vi tydliggör styrkorna i olikheterna. Utifrån den senaste forskningen tränar vi med stöd av cases och beprövade strategier.
 FÖR VEM

  • Ledare/projektledare som arbetar internationellt
  • Serviceenheter som har kunder och/eller leverantörer med annan kulturell bakgrund
  • Medlemmar i mångkulturella team, oavsett om ni arbetar på samma fysiska arbetsplats eller möts virtuell


Interkulturell kompetens processleds av Inna Saxe med lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former och på olika nivåer i organisationer och företag. Hon har levt och arbetat i fyra länder, samt varit projektledare för internationella projekt i ett tiotal länder.
Inna är bland annat certifierad handledare för det forskningsbaserade programmet ”Förtroendefullt samarbete” som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.


Varmt välkommen ställa frågor till Inna Saxe på inna.saxe@corecode.se

  Interkulturell kompetens

Så tycker våra kunder

“The course “Cooperation Challenges in the relationship with Eastern Europe” was a very interesting eye-opener on the ways to best collaborate with colleagues with a different culture. The training was very interactive, dynamic and lead by skilled and motivated trainer. The methods used were varied and helped getting both an intellectual perception as well as a “feeling” on the cultural differences.

Philippe Rolland,
Senior Solution Architect – Engagement Practice Management System
Ericsson AB, RECA


Under workshop med vårt utländska dotterbolag, lyckades Inna Saxe på ett imponerande sätt balansera diskussionerna kring svenska och internationella kulturskillnader i affärslivet. Att lyfta fram och kalibrera förväntningar på varandra och jämtemot internationella systerbolag, hjälper oss att samarbeta mer effektivt."  

Henrik Perbeck
Managing Director
Dometic Emerging Europe

 

Inna Saxe

Vilka behov och önskemål har just ni när det gäller att träna på interkulturell kommunikation? Vi möter er där ni är och anpassar en insats tillsammans med er!  
Läs mer....