Hållbart medarbetarskap

Ett lyft för dig som medarbetare!

Modul 1, Jag – Personligt ledarskap

 

Syftet med denna modul är att du bättre ska förstå, varför du agerar som du gör. Med den kunskapen kan du också reflektera över, om det är några beteenden som du skulle vilja ändra eller modifiera i ditt samarbete med andra.

Röd eller grön zon. I den gröna zonen har jag ett samarbetsinriktat förhållningssätt, en hög nivå av tillit, i den röda det motsatta. Med vem har jag en röd zon-relation och vilken skillnad skulle det göra om vi kunde ändra den till en grön zon? Under detta moment får ni arbeta praktiskt med dessa frågor.

FIRO, förkortning av Fundamental Interpersonal Relations Orientation, fritt översatt till grundläggande förhållningssätt i mellanmänskliga relationer. Teorin är framtagen av Will Schutz, hans forskning mynnande ut i att det finns tre grundläggande beteenden – Tillhöra, kontroll och öppenhet. Vi människor har olika preferenser, drivkrafter när det gäller dessa beteenden. Hur väl en relation fungerar beror på hur flexibla vi kan vara under omständigheter som kräver ett annat förhållningssätt än det vi föredrar. Vi kommer att gå igenom teorin, samt genomför ett antal praktiska övningar.

Försvar. Vi kan lätt hamna i försvar, när vi känner oss ifrågasatta eller hotade på något sätt. Det blir ett sätt att skydda oss själva. Det finns ett antal försvarssignaler, som vi tar till vi de tillfällena. Vi går igenom dessa signaler, du får själv reflektera över vilka beteenden du har och hur du skulle kunna förändra dessa.

Avsikt och eget val. Vad förutsätts för att skapa en verklig vilja till samarbete och hur ser mitt eget ansvar ut. En teoretisk genomgång tillsammans med praktiska övningar.

Under modulen som är 2 x 2 timmar kommer vi att ha teorigenomgångar. Ni kommer att få arbeta i mindre grupper samt få reflektera på egen hand.

Dokumentation kommer att tillhandahållas.

 

Pris: 3400 SEK för en modul och 8400 SEK för samtliga tre moduler.   Moms 25 % tillkommer.