Coaching

Att använda coaching är idag väl beprövat och etablerat. Coaching är effektivt när du vill utveckla dig själv och/eller om du vill utveckla din personal att använda mer av sina nuvarande styrkor och resurser och för att nå mer av sin potential.
Coaching fokuserar på nuet och framtiden och bygger på att coachen eller den coachande chefen/ledaren bl a ställer specifika kraftfulla frågor som stöd för att den som coachas ska finna sina egna svar och lösningar.

Coaching:

  • Bygger ökad medvetenhet och självkännedom
  • Ger utrymme för både reaktion och agerande
  • Fokuserar på möjligheter och lösningar
  • Gör dig medveten om dina värderingar
  • Utmanar begränsande övertygelser
  • Effektivt i att skapa en stärkande kommunkations- och feedbackkultur
  • Effektivt i förändringsprocesser och i att skapa arbetsglädje
  • Verkar för att skapa nya stärkande vanor och hållbart resultat

 

Antal tillfällen, längd på samtal, frekvens och var och hur samtalen äger rum varierar efter behov, syfte och önskemål.
Vi skapar tillsammans ett program som är stärkande, passande och relevant för dig och ditt sammanhang!

Hör av dig till någon av våra utbildningsrådgivare för mer information.