Tillit en förutsättning för långsiktighet i affärer och relationer - Ett förtroendefullt samarbete

  • Vill jag utveckla min förmåga att lösa intressemotsättningar och problem?
  • Händer det att jag behöver hantera telefonsamtal med någon som är irriterad eller upprörd?
  • Vill jag utveckla min förmåga att bygga tillitsfulla relationer?
  • Vad händer i mellanmänskliga relationer?


Frågorna kan vara många när vi ger oss in i nya relationer oavsett om det är i affärer eller i det privata. För att bygga en långsiktighet där vi kan lita på varandra krävs det både mod att våga vara på riktigt och att ha en relevant öppenhet, dvs vara öppen med tankar och känslor jag har inför det vi är på väg in i och att kunna uttrycka vad som är viktigt. Ett sätt är att använda sig av intressebaserad problemlösning, då slipper vi stångas i och bli fast i ståndpunkter och undviker missa viktiga och avgörande ömsesidiga intressen.

Vår utbildning Tillitsbaserade affärer och relationer ger dig både verktyg och träning i att arbeta intressebaserat och att få syn på och undvika icke konstruktiva konflikter. Så att både du och din partner kan känna er nöjda och säkra på att ha fått den bästa överenskommelse som gick att få och att ni kan mötas igen i tillit för att fortsätta utveckla affär och relation.
Läs mer om Tillitsbaserade affärer och relationer

 

Tillitsbaserade affärer och relationer