FS - Förtroendefullt Samarbete

Främja öppenhet, trygghet och ett produktivt arbetsklimat

  • Skapar produktivitet och välmående
  • Bidrar till att våga se, möta och genomföra förändringar
  • Hjälper organisationer att skapa en kultur med trygga, tydliga och ansvarstagande ledare där medledarskapet får utrymme att utvecklas.

Att forma ett arbetsklimat som samtidigt supportar både välmående och produktivitet kan ibland synas utmanande. Inte minst mot bakgrund av de rapporter som återkommande presenteras från flera branscher om stressrelaterad sjukfrånvaro, tystnadskultur och hög personalomsättning. Ett utvecklande och tillitsfullt ledarskap leder till att individer och organisationen utvecklas så att den ömsesidiga tilliten ökar.


Utbildning som stödjer chefer, ledare och medarbetares utveckling

CoreCode utbildar dig som har ambitionen att bli en ledare som vill leda genom ett utvecklande och tillitsbaserat ledarskap. Det gör vi bl a genom att erbjuda UGL kurser.
Läs mer om UGL - Utveckling av Grupp och Ledare
 

Utbildning för dig som vill förstå ännu mer om dig själv, dina medarbetare och mekanismer som ibland håller tillbaka och hindrar din potential att komma till nytta. Du som har ambitionen att bli en tydligare och tryggare ledare varför inte belöna dig själv med en THE kurs?
Läs mer om THE - The Human Elemment

Tillitsbaserat ledarskap