Hållbara kvalitetstips för att både må och prestera väl!

Ta på dig syrgasmasken

Du behöver fokusera på dig själv, innan du kan koncentrera dig på andra. Under säkerhetsgenomgången före start, så säger personalen att du vid tryckfall ska sätta syrgasmasken över ditt eget ansikte först, innan du hjälper andra. Samma sak med utveckling. Ett av de bästa hållbarhetstipsen är att avsätta tid för egen reflektion. Boka in möten med dig själv, egenreflektion är kvalitetsarbete. Tips: skriv in MET – Min Egen Tid – i kalendern. Och håll fast vid mötestiden med dig själv!

 

Träna dig bra; du blir bra när du tränar

Träning ger färdighet, det är till exempel svårt att springa ett Marathon utan att träna.
Börja med små steg, skapa kontinuitet och gör regelbundna utvärderingar. Det kan handla om det som står ovan, att skapa tid för egenreflektion. Eller att träna på att lyssna på både dig själv och andra, att skapa mer kraft och makt genom att mer medvetet göra aktiva val. Eller precis det du vill växa i.  

 

Förebilda och härma förebilder

Har ni bestämt att alla ska jobba högst 40 timmar i veckan på din arbetsplats, att det är okej att ta två timmars lunch en dag i veckan för att träna och att ni har ett roterande fixa-fredagsfika-schema? Ja, då jobbar du högst 40 timmar per vecka, tränar en gång per vecka på lunchen och fixar fika när du står på tur.
Och du, spana även på hur andra gör. När du ser ett beteende, en vana eller aktivitet du gillar – ta efter den. Kom även ihåg att tacka och ge feedback till den du låter bli din egen förebild.

 

Kommer du till din rätt? Kör en egen backspegel!

Många av oss rusar på i vardagen, gör det vi ”ska” och ”måste”. Men… gör du det du verkligen, verkligen vill? Är du rätt person på rätt plats, utifrån ditt eget perspektiv?
Stanna upp, utvärdera din tillvaro och få fatt i det där du innerst inne vill göra och vara i. Kör en backspegel med dig själv!
Tänk bilkörning. Innan du beslutar dig för om du vill köra om tittar du bakåt innan du vänder blicken framåt och ser om sikten är klar. Det här är ungefär samma sak. Bestäm dig för en dag, bestäm dig för vad du vill titta på och bocka av tillräckligt med tid.
Som ett exempel, låt säga att du vill ha mer glädje i ditt liv och är nyfiken på vad du har gillat under det senaste året. Gå igenom och kalendern och markera aktiviteter du uppfattar som glädjefyllda. Titta sedan på dessa aktiviteter; vilka mönster ser du och framför allt – vad väcks i dig av tankar, känslor och reflektioner när du läser igenom det du har skrivit? Blir du förvånad över att det är så få, eller så många tillfällen? Eller att väldigt lite, eller mycket, har att göra med det du har presterat? Är det vissa personer som återkommer? Eller platser? Eller… Identifiera och sortera, så att du framöver kan prioritera mer av det som ger dig glädje.
Du kan givetvis köra din egen backspegel på precis vad som helst, så länge det hjälper dig är du på precis rätt spår!

 

Gör en daglig in- och utcheckning

Precis som vikten av att kolla i backspegeln är den dagliga incheckningen hjälpsam för att hålla koncentrationen på det du vill. Gör så här:
Stanna upp och lägg märke till hur det är att vara du just nu, antingen innan du åker hemifrån, eller när du kommer till jobbet. Hur mår du fysiskt just idag? Och vad känns i kroppen? Och vad tänker knoppen? Vad är i gång i dig idag och vad vill du göra med det? Vilket tempo vill du ha? Vilket fokus? Har du några specifika mål för dagen? Skriv ner det som är din incheckning just idag. Har du skrivit ner några specifika mål så kan du också ta en stund i slutet av dagen för att se hur väl du nådde dessa och reflektera över dagen, checka ut från jobbet.
Dessa nedskrivna reflektioner kan också bli till hjälp för några andra tipspunkter, som den tidigare nämnda backspegeln, beslut om vad du vill träna på och när du vill berätta för kollegor, medarbetare och/eller chefer hur det är att vara du just idag.

 

Dela dig med andra

Våga välja att berätta vad som händer i dig, när du är tillsammans med andra; Både när det skaver och när det är gott dig. När du uttrycker dig om vad som faktiskt händer i dig bjuder du in andra till att göra detsamma, plus att människor upplever att du ser dem. Vinsten? Att ni blir tydligare för – och med – varandra och bygger öppenhet och tillit; det förbättrar kommunikationen, underlättar att lösa konflikter och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Ett exempel: medarbetare X tar fram en handlingsplan inför ett kommande projekt, tillsammans med sina kollegor. Vid möte 1 anser X att det blir en massa prat och väldigt lite verkstad. X säger till de andra: ”Just nu märker jag av en växande irritation i mig. Vi kom överens om i förra veckan att det här mötet skulle ta 2 timmar och fokusera på att bli klara med handlingsplanen, nu upplever jag att vi pratar om andra grejer som inte blir hjälpsamma just här och nu.
Tre dagar senare möts gruppen igen, de delar upp sig i par och tar olika delar som de sedan presenterar för varandra. X ser att arbetet går framåt, enligt plan och säger ”Jag känner mig både inspirerad och lugn av att vi arbetar på det här sättet idag. Tillsammans med er märker jag nu att jag mår bra i mig själv.

 

Visa personlig omtanke

Allt handlar ju förstås inte enbart om dig. Inte minst om du har en ledande roll visar forskningen på vikten av att agera genom dialog och att visa personlig omtanke. Det omfattar uppmuntran och empati, likväl som att konfrontera och sätta gränser. Att skapa hållbar kvalitet genom personlig omtanke innebär att ge feedback utifrån avsikten att vilja den andre väl. Det vill säga oavsett om jag visar förståelse för en annan persons privata bekymmer (som påverkar dennes jobbsituation) eller om jag konfronterar en person och ger feedback som innebär att sätta gränser för till exempel slöseri med gemensamma resurser, så är grunden att jag gör det för att jag vill att den andre personen ska ha det gott och utvecklas.
När vi lyckas visa verklig personlig omtanke utvecklar vi vår relation. Dels ökar tryggheten och tilliten eftersom vi tillsammans skapar ett samtalsklimat där både ris och ros är tillåtet. Dels blir vi tydligare för varandra och det spär på tilliten än mer. Hållbar personlig omtanke skapar vi genom att kontinuerligt bjuda in till ömsesidig dialog.

 

FFUB:a

Inför en utbildning, ett utmanande möte, eller någon annan insats eller aktivitet kan du göra en FFUB.
F:en står för FÖRVÄNTNINGAR och FARHÅGOR. U står för UNDVIKA och B för BIDRA.
De två F:en handlar om övergripande funderingar kopplat till det jag önskar att få ut av utbildningen, mötet eller insatsen, det vill säga det jag förväntar mig och kanske hoppas på kommer att infrias och hända, liksom det jag är orolig för kommer att ske.
U:et och B:et handlar om mig och mitt eget beteende under utbildningen, mötet eller insatsen. Vad vill jag undvika att göra utifrån viljan att bryta mina oönskade beteendemönster? Om jag har en (o)vana att avbryta andra kanske jag vill undvika just det. Om jag vanligtvis sitter tyst och avvaktande kanske jag istället vill vara mer aktiv och dela med mig av mina synpunkter.
B:et visar på vad jag vill bidra med; som att i det sista exemplet ovan vara mer aktiv och delaktig; eller kanske att fixa rent praktiska saker för att underlätta för andra på mötet, eller att visa att jag aktivt och närvarande lyssnar på mina kollegor.
Utgå från dig själv, ta fram post it-lappar i fyra olika färger, som var och en representerar ett av orden ovan. Skriv ner allt du kommer på som är viktigt för dig; endast en sak per lapp, så det kan bli flera post it-lappar av samma färg!
Sätt upp lapparna på ett eller flera blädderblocksblad.
I slutet av utbildningen tittar du på dina lappar; vad infriades och vad infriades inte? Släng farhåge- och undvika-lapparna som INTE infriades. Om du var orolig för att inte lära dig något nytt och ville undvika att avbryta och sedan lärde dig mycket och lyckades låta bli att avbryta, så slänger du dessa lappar.
Förväntan- och bidra-lapparna som infriades flyttar du över till en tom yta. Ville du få inspiration och bidra med att komma med idéer och fick inspiration och bidrog med idéer? Ja då flyttar du dessa lappar.
Att slänga och flytta om ger dig en tydlig bild av hur det blev och kan bidra till ett långsiktigt lärande kring hur du själv tänker och gör, som blir användbart även efter en enskild kurs eller liknande.
FFUB går lika bra att göra enskilt som i grupp!


Fira

Många gånger är vi mer benägna att leta problem och fel än att se det redan lösta och goda. Utan att göra avkall på kritisk granskning och viljan att skapa kvalitet genom ständig utveckling är det även hållbart att då och då stanna upp och bara fira, njuta av allt som gått vägen, blivit nästan som eller precis såsom vi önskat, ja kanske till och med ännu bättre.
Att fira ger kraft och tankar på energi för det som kommer sedan. Hur och med vem firandet genomförs väljer du förstås alldeles själv. Det behöver inte vara överdådigt; firandet kan till exempel vara att bjuda in till gofika på fredagseftermiddagen. Eller något helt annat; gott gofirande på er!

Håll dig uppdaterad

Börja prenumerera på nyhetsbrevet!