Om CoreCode

Om oss på CoreCode

När vi människor tar till vara på varandras olika färdigheter, tankar och erfarenheter blir det bra för verksamheten. Vi på CoreCode lyssnar in, är närvarande och tillgängliga för våra kunders olika perspektiv. Vi tar ansvar före, under och efter utbildningar och riktade uppdrag. Vi ger er stöd så att ni kan göra detsamma; ta och fördela ansvar, synliggöra både utvecklingsbehov och det som redan fungerar väl. Som mervärde skapar ni då också hållbar handlingskraft och vässar förmågan att just ta tillvara olikheter! Resultat skapar vi tillsammans.

Vår verksamhet tar avstamp i tre ledord:

Riktade uppdrag

Läs mer om våra lösningar.

 

Få vårt nyhetsbrev

Fyllt med intressanta uppdateringar. Klicka här för att läsa mer.

 

Humanism

Utgångspunkten för oss är att varje människa har betydligt fler möjligheter att agera än vad vi ibland kan tro. Genom att träna på att se och verkligen använda möjligheterna ökar välmåendet för både individen och organisationen. Humanism för oss är även att skapa ömsesidighet genom öppenhet, tillit och samverkan, för att på riktigt ta tillvara människors potential och olikheter.

Nyfikenhet

Rädsla, skuldbeläggande och rigiditet bygger hinder. Mod, samarbetsvilja och flexibilitet ger istället näring till nyfikenheten – människans starkaste drivkraft. Utan nyfikenhet inga innovationer, ingen förflyttning. Ingen utveckling. På CoreCode driver vår nyfikenhet oss även i vår egen, kontinuerliga utveckling. Och framförallt – vi är nyfikna på vad vi kan göra för er.

Handlingskraft

Att agera utifrån öppenhet, tillit och samverkan är värdefullt i sig, eftersom det leder till ökat välmående för individer och för organisation. Det är bra. Ännu bättre är att detta agerande även ökar prestation, motivation och effektivitet. Vi tror på handlingskraft, utifrån medvetna, aktiva val. Det leder till framgång ur många perspektiv; det är bra för oss alla.