The Human Element, vad är det?

 

 • Det är en ledarskapskurs som idag finns i flera länder (bl a Sverige, Danmark, Japan, Kanada, Frankrike, Holland, Belgien, USA, Portugal, Spanien, Mexiko, Brasilien) och på olika språk.
   
 • Det är en upplevelse som för många deltagare beskrivs som en milstolpe i livet.
   
 • Det innehåller en spännande verktygslåda med mätformulär, samtalsmodeller, reflektionsövningar och mycket annat användbart för ledare och grupper.
   
 • Det är en tydlig teori som belyser och knyter samman organisationsperspektivet med gruppen och individen.
   
 • Det är en livsfilosofi med synsätt som hjälper dig att förhålla dig till andra människor, till din organisation, ditt uppdrag och inte minst till dig själv.

 

De mätverktyg och formulär som ingår i The Human Element är en bra hjälp för att belysa saker som uppstår i organisationer, grupper och inom individer. De är inte till för att berätta sanningen – de är inte ett facit – utan ett sätt att utmana kanske invanda föreställningar och tankesätt, och vara en grund för reflektion och samtal.

The Human Element är intensiva 5 dagar fyllda av aktiviteter, övningar och samtal. Det sätter igång tankar och processer som fortsätter långt efter veckans slut.

 För somliga blir veckan en start för nya tankar eller ett uppvaknande, för andra ett påskyndade av en pågående utveckling och för ytterligare andra blir veckan en kraft som avslutar en tids tvekan, osäkerhet eller rädsla kring förändringar man vill göra.

Det här är din egen vecka som kommer att bo i dig och finnas kvar långt efter att veckan är slut, det märks inte minst på reflektionerna på uppföljningsdagen ca 6 månader efter kursveckan.

Det är du och 9 andra personer samt två handledare som finns med på din resa.

 

I kursen ingår även Mebook som ett digitalt verktyg för att förstärka lärandet och din egen utveckling efter kursen.