Välkommen till CoreCode

 

Människor som mår väl ser sig som betydelsefulla, kompetenta och omtyckbara. Vi på CoreCode skapar engagerande mötesplatser för lärande och förändring. Vi erbjuder öppna utbildningar både IRL och online. Vi arbetar som konsulter i anpassade uppdrag utifrån dina/era behov.

Vi vill att ni ska nå era affärsstrategiska mål och forma långsiktigt välmående organisationer.

"En mycket bra utbildning som alla människor i ledarposition borde gå:CoreCode har mycket kompetenta handledare. Om du tror att du har alla verktyg för att leda en organisation så bör du tänka om. UGL med CoreCode har förändrat min syn på ledarskap och grupputveckling för alltid. Och kanske viktigast av allt, förändrat synen jag hade på mig själv"


Enhetschef,  Migrationsverket

God Jul och Gott Nytt År!

önskar vi alla våra deltagare, kunder, handledare och återförsäljare!
I julens anda har CoreCode skänkt en gåva till Läkare Utan Gränsers verksamhet.

Gåvobevis

Läkare Utan Gränser

UGL kurs med kvalitet

Har du frågor kring UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)?

Söker du en UGL kurs med kvalitet?

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar kring UGL.

 

 

Forskning visar

Forskning visar att kursen UGL – Utveckling av Grupp och Ledare gör dig till en bättre ledare. Karolinska institutet har under flera år följt UGL deltagares utveckling.

Läs mer här! 

 

 

  

Ett lyft för dig som medarbetare

Vill du bättre förstå varför du agerar som du gör?
Vill du utveckla ditt sätt att nå fram
 till andra?
Vill du bidra till ett mer utvecklat samarbetsklimat?

Läs mer här!

 

 

VÅRA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utveckling Grupp och Ledare

UGL. Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutveckling. UGL kursen är en unik resa i självinsikt och grupprelationer. Du tränar beslutsfattning i grupp. Ni arbetar med ledarbeteenden, kommunikation, värderingar, konflikthantering och feedback.
Läs mer

BOKA NU

The Human Element

THE.  Öppen och tillitsfull kommunikation. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Ökad självkännedom och självkänsla gör att du kan använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen.
Läs mer

BOKA NU

Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL. Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet.
Läs mer

BOKA NU

Förtroendefullt Samarbete ger tillitsfulla affärer och relationer 

Tillitsfulla affärer och relationer ger långsiktig effektivitet. Kursen Förtroendefullt samarbete är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.
Läs mer

BOKA NU

Riktade uppdrag skapar
delaktighet i hela processen


Vi möter er där ni är och ger er stöd att komma dit ni vill och behöver.
 

LÄS OM RIKTADE UPPDRAG

 

ONLINEUTBILDNINGAR

Chefsforum online

Inom kort kommer vi att anordna chefsforum online!

Framgångsrikt samarbete

Bidra till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål, genom att öka din kompetens som konfliktlösare.

Interkulturella möten

Utveckla dina färdigheter inom kommunikativa utmaningar och samarbete över kulturgränser.