Välkommen till CoreCode

 

Människor som mår bra, är och gör bra. Människor som mår bra ser sig som betydelsefulla, kompetenta och omtyckningsbara. Vi skapar mötesplatser genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar, för att ni ska nå era affärsstrategiska mål och skapa långsiktigt välmående organisationer.

Skapa närhet i tider av Social distansering

Ett nytt begrepp kopplat till nya utmaningar. Nya lösningar och initiativ växer fram. Vi stannar upp en stund för att ställa om. Vi ställer inte in. Vi behåller det som fungerar och planerar långsiktigt för tiderna bortom Corona. Vi utvecklar det som efterfrågas nu – skapar bredare utbud av våra interaktiva kurser online.       

Coronaviruset: vi gör det vi kan för att förebygga

Vi på CoreCode gör det vi kan för att förebygga smittspridning och skapa en trygg och säker utvecklings- och arbetsmiljö på våra utbildningar och uppdrag.
Vi följer kontinuerligt utvecklingen och förhåller oss till de direktiv och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Online möte för dig som gått UGL eller THE

Känner du dig ibland ensam med alla dina upplevelser från UGL- eller THE- veckan? Vill du reflektera tillsammans med andra deltagare kring utmaningar, möjligheter och praktiska verktyg? Vi träffas online och diskuterar våra tankar, idéer och kunskaper efter kursen. Välkommen!

 

 

VÅRA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utveckling Grupp och Ledare

UGL. Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är en unik resa i självinsikt och mänskliga relationer. Du tränar problemlösning i grupp. Ni arbetar bland annat med ledarskap, kommunikation, konflikthantering och feedback.
Läs mer

BOKA NU

The Human Element

THE.  Öppen och tillitsfull kommunikation. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Genom att uppnå ökad självinsikt kan du använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen.
Läs mer

BOKA NU

Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL. Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet.
Läs mer

BOKA NU

Förtroendefullt Samarbete ger tillitsfulla affärer och relationer 

Tillitsfulla affärer och relationer ger långsiktig effektivitet. Kursen Förtroendefullt samarbete är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.
Läs mer

BOKA NU

Riktade uppdrag skapar
delaktighet i hela processen


Vi möter er där ni är och ger er stöd att komma dit ni vill och behöver.
 

LÄS OM RIKTADE UPPDRAG

 

ONLINEUTBILDNINGAR

Framgångsrikt samarbete

Bidra till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål, genom att öka din kompetens som konfliktlösare.

Kostnadsfria webbinarier

Vi arrangerar kostnadsfria seminarier online om olika ämnen. Här finns möjlighet att ställa frågor.

Interkulturella möten

Utveckla dina färdigheter inom kommunikativa utmaningar och samarbete över kulturgränser.