Förtroendefullt samarbete

Tillitsbaserade affärer och relationer

"Jag lärde mig mycket om mig själv och fick insikter om hur jag kan ändra beteende för att få ett bättre samarbete." (tycker en av våra deltagare)

Förtroendefullt samarbete
- Tillitsbaserade affärer och relationer

Utbildningen syfte

  • Utveckla din förmåga att i samarbete med andra lösa intressemotsättningar och problem. Till exempel i säljsituationer, vid inköp eller i en helpdesk.
  • Hur kan jag hantera en kund eller klient som är irriterad och upprörd
  • Utveckla förmågan att bygga tillitsfulla relationer
  • Reflektera och lära kring dynamiken i mellanmänskliga relationer
  • Få ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer

Kursdagarna innehåller många tillfällen, där du får öva praktiskt

   Mer om Förtroendefullt samarbete

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-04-05 Stockholm: Stockholms regionen Meta Lagerström 10 Boka Kursinformation
2022-09-13 Stockholm: Stockholms regionen Meta Lagerström 10 Boka Kursinformation
2022-12-06 Stockholm: Stockholms regionen CoreCode , Meta Lagerström 10 Boka Kursinformation

Förtroendefullt samarbete, för vem

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och medarbetare som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.


Hur fungerar Förtroendefullt samarbete

Utbildningen ger dig både verktyg och träning i att arbeta intressebaserat och att få syn på och undvika icke konstruktiva konflikter. I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi ville något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och oss själva.
Efter en genomförd förhandling eller samtal ska både du och din partner kunna känna er nöjda och säkra på att ha fått till den bästa överenskommelsen. Att ni kan mötas igen i tillit för att fortsätta utveckla affär och relation.
Utbildningen bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder.

  • Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.ätt.
  • Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Focus under utbildningen är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.


Upplägg

3 dagar, dagtid. Plats Stockholm
Utbildningen genomförs som externat, dvs du ombesörjer själv ditt boende.
Kursmaterial, luncher och för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften.
 

Gruppstorlek: max 12 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

 

Ökad samarbetskompetens
Ökad öppenhet
Betydlelsen av egna val
Självkännedom och förståelse för andra
Problemlösning och förhandling