Hållbart medarbetarskap

Ett lyft för dig som medarbetare!

Modul 2, Jag och andra

Kommunikation och bemötande

Syftet med denna modul är att du bättre ska förstå, hur du kommunicerar och bemöter andra. Med den kunskapen kan du också reflektera över, om det är några sätt, som du skulle vilja ändra eller utveckla i ditt samarbete med andra.

Röd eller grön zon. I den gröna zonen har jag ett samarbetsinriktat förhållningssätt, en hög nivå av tillit, i den röda det motsatta. Med vem har jag en röd zon-relation och vilken skillnad skulle det göra om vi kunde ändra den till en grön zon?

LIFO är ett självskattningsverktyg som beskriver våra unika styrkor, kring hur jag kommunicerar när jag är i balans och när jag är under stress. Att öka min självinsikt, gör också att jag bättre förstår, varför jag ibland är i den röda zonen.

Genom LIFO får jag också ökad insikt om hur jag kan använda mina styrkor för att uppnå ett bättre samarbete och nå resultat

 

Verktyg för bättre samarbete

Det finns ett flertal verktyg för att förbättra sin kommunikation med andra och sitt bemötande.

Den första frågan jag kan ställa mig själv: vill jag verkligen ha ett förtroendefullt samarbete?

Ett förtroendefullt samarbete bygger på ärlighet, öppenhet och en dialog.

Hur kan jag arbeta med feedback och feedfoward?

Hur kan jag arbeta med det aktiva lyssnandet?

 

Praktiskt

Under modulen som är 2 x 2 timmar kommer vi att ha teorigenomgångar. Ni kommer att få arbeta i mindre grupper samt få reflektera på egen hand.

Dokumentation kommer att tillhandahållas.

 

Pris: 3400 SEK för en modul och 8400 SEK för samtliga tre moduler.   Moms 25 % tillkommer.