Mebook förstärker efter din kursvecka!

Mebook är ett digitalt stöd för människor i utveckling.
Förstärk och stötta din utvecklingsprocess på jobbet och privat.

 

Mebook är konkret och ger dig praktisk nytta. Med hjälp av Mebook blir det lättare att fokusera på de positiva förändringar du vill uppnå efter din utbildning.

Vi erbjuder dig att använda Mebook under sex månader efter utbildningen. Det innebär att du kommer att få en uppgift var tredje vecka, uppgifterna är direkt kopplade till saker som vi arbetade med under din utbildning.
Det kan vara uppgifter att göra i vardagen eller uppgifter som innebär att reflektera. Det finns även möjlighet att skriva ner och dela dina reflektioner och få återkoppling.

Parallellt med uppgifterna så kommer du att kunna uppleva det som vi kallar Feedskolan som är lite inspiration kring Feedback och Feedforward, det är korta videoinslag med tips och ideér.
Här kan du se en liten film som berättar mer,  https://vimeo.com/74441218
 

Mebook ingår som stöd efter din THE vecka.